Oferta

Swoją ofertę kierujemy zarówno do firm, instytucji publicznych, jak i klientów indywidualnych. Posiadamy również doświadczenie we współpracy z podmiotami zagranicznymi.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres naszych kompetencji.

Podmioty gospodarcze

 • obsługa spółek oraz osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prawa cywilnego, prawa spółek, gospodarczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • świadczenie pomocy oraz doradztwa przy zakładaniu oraz likwidacji spółek prawa handlowego, oraz rejestracji wszelkich związanych z tym zmian
 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w sprawach gospodarczych, cywilnych administracyjnych zarówno przed sądami powszechnymi jak i polubownymi
 • obrona w sprawach karnych oraz karno skarbowych związanych z uczestnictwem w spółce bądź z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • redagowanie i opiniowanie umów
 • windykacja należności
 • pomoc w prowadzeniu negocjacji

Klienci indywidualni

  Prawo karne

 • Obrona w postępowaniu karnym oraz karno skarbowym
 • Reprezentowanie osób występujących w postępowaniu karnym w charakterze pokrzywdzonego
 • Prawo cywilne – prowadzenie spraw

 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • dotyczących dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi
 • o zapłatę, zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochronę posiadania i własności
 • Prawo rodzinne

 • prowadzenie spraw o rozwód, separację, podział majątku wspólnego małżonków, alimenty, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ograniczenie oraz pozbawienie władzy rodzicielskiej, ubezwłasnowolnienie, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • Prawo spadkowe

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu oraz polecenia, doradztwo w kwestii odpowiedzialności za długi spadkowe

Klienci zagraniczni

Świadczymy pomoc prawną osobom przebywającym poza granicami kraju, bez konieczności osobistego stawiennictwa w Kancelarii.

Jest to przede wszystkim istotne w sprawach karnych związanych z aresztowaniem i poszukiwaniem listem gończym, jak również w związku z wykonywaniem kar i środków karnych.

Klientom przebywającym poza granicami kraju oferujemy także pomoc w sprawach rodzinnych (rozwód, separacja, alimenty) spadkowych oraz odszkodowawczych. Ponadto oferujemy również obsługę przedsiębiorcom zagranicznym.

Usługi świadczymy również w języku angielskim.