Zespół

Nasz zespół to połączenie wieloletniego doświadczenia oraz energii i zaangażowania.

Stale pogłębiamy wiedzę teoretyczną, a dzięki sprawom realizowanym dla naszych klientów, każdego dnia poszerzamy zakres kompetencji praktycznych.

Poniżej przedstawiamy profile zawodowe Wspólników Kancelarii.

Frame LeftStanisława Janota. Adwokat. Partner.

Specjalizacje: prawo gospodarcze, prawo handlowe, prawo cywilne, prawo rodzinne, obsług prawna spółek Skarbu Państwa i podmiotów gospodarczych.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach podjęła pracę jako pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Początkowo ukończyła aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Katowicach, zakończoną zdanym egzaminem sędziowskim. Następnie złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski i uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izbę Radców Prawnych w Katowicach. W 1995 roku uzyskała wpis na listę adwokatów i od tego roku prowadzi indywidualną Kancelarię. W roku 2011 przystąpiła jako partner do Spółki partnerskiej Adwokaci Janota, Franielczyk, Kowalczyk, Moćko..

E: janota@adwokacizabrze.pl
T: 601 423 140


Frame RightMarta Franielczyk. Adwokat. Partner.

Specjalizacje: prawo spółek handlowych, prawo cywilne, prawo karne, prawo rodzinne.

W roku 2006r. ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zaraz po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikację adwokacką. Po pozytywnie zdanym egzaminie adwokackim w 2011r. została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Wtedy też rozpoczęła prowadzenie indywidualnej Kancelarii i przystąpiła jako partner do Spółki partnerskiej Adwokaci Janota, Franielczyk, Kowalczyk, Moćko.

E: franielczyk@adwokacizabrze.pl
T: 695 422 342


Frame LeftTomasz Kowalczyk. Adwokat. Partner.

Specjalizacje: prawo karne, prawo pracy, prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo administracyjne

W 2001r. ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Następnie w 2004r. rozpoczął aplikację sądową, po zakończeniu której wpisał się na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. Jak adwokat działa od 2008r., a do Spółki partnerskiej Adwokaci Janota, Franielczyk, Kowalczyk, Moćko przystąpił w 2011r. W trakcie swojej praktyki zawodowej zajmował się między innymi obsługą prawną Urzędu Miejskiego w Rudzie Śląskiej, Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach. Członek rad nadzorczych spółek kapitałowych.

E: kowalczyk@adwokacizabrze.pl
T: 604 630 023


Frame RightArtur Moćko. Adwokat. Partner.

Specjalizacje: prawo cywilne, prawo spółek handlowych, prawo karne, prawo rodzinne.

Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ukończył w 2007r., W tym samym roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Katowicach. Do egzaminu adwokackiego przystąpił w 2011r. , a następnie został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach. W listopadzie 2011r. rozpoczął prowadzenie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej i w tym samym roku przystąpił jako partner do Spółki partnerskiej Adwokaci Janota, Franielczyk, Kowalczyk, Moćko.

E: mocko@adwokacizabrze.pl
T: 693 952 827